Indmeldelse

Vi glæder os til at dele Wagner oplevelser med dig

Årskontingent er kr. 275 pr. person.
Ved indmeldelse efter 1. juli er kontingentet kr. 137,50 for resten af året.
Gæstepris for ikke-medlemmer er kr. 75 pr. arrangement.

Indmeldelse kan ske via denne side

Samtidig bedes du indbetale det aktuelle kontingentbeløb til Selskabets bankkonto,
reg.nr. 7670 kontonr. 0004703109

IBAN DK8776700004703109, BIC/SWIFT RINGDK22


Som medlem af Richard Wagner Selskabet kan du deltage i vores medlemsarrangementer. 

  • Den årlige stipendiataften
  • Den årlige internationale kongres (se nærmere under RWV International e.V.)
  • Køb af billetter til udvalgte forestillinger i Det Kongelige Teater
  • Køb af billetter til festspillene i Bayreuth via vores selskab, som får stillet nogle få billetter til rådighed.

Via dit kontingent er du med til at yde økonomisk støtte til, at en ung kunstner kan rejse til Festspillene i Bayreuth som selskabets stipendiat.

Endelig kan du deltage i hyggeligt samvær med andre operainteresserede mennesker.

Nyt medlem

Venligst indtast bogstaver
Venligst indtast bogstaver
Venligst indtast bogstaver og tal
Venligst indtast tal
Venligst indtast bogstaver
Venligst indtast email
Venligst indtast tal

Richard Wagner Selskabet, København - medlem af RWV International e.V.