Bestyrelsen

  • Udskriv

Efter generalforsamlingen
den 22. april 2015 og konstitueringen er følgende i bestyrelsen:

Finn Elkjær, formand og webmaster
Lis Paulin, næstformand og medlemssekretær
Kirsten Nielsen, kasserer
Helle Giersing, bestyrelsessekretær
Søren Mark Olesen, vinkyper og lokaleansvarlig

Revisor
Finn Hegner, revisor
Bjarne Olsen, revisorsuppleant 

Formænd siden selskabets stiftelse:

  • Mogens Bang 1994
  • Leif Nielsen 2005
  • Finn Elkjær 2009