Wagner_Selskabet_1_linje.png

Foredrag ved Lise Johnsson Warburg

Tirsdag den 27. januar 2015:

Odd Fellow Palæet lagde lokaler til dette foredrag, hvor utrolig mange facetter vedr. Bengt Johnsson liv, gerning og virke, herunder relationen til Wagners musik blev belyst. Hele skismaet vedr. Nielsens betydning for musikudviklingen i Danmark blev anskueliggjort, samt fx dette at Nielsen lå under for Laub, der ligeledes skulle renses for Wagners senromantiske indflydelse. Bengt Johnsson var en stor forkæmper for Wagner - og hele Wagner-skolen - ikke mindst i det Wagner-fjendske 1945-Danmark, hvilket var en af grundene til, at han blev inviteret til Bayreuth for at holde mesterkurser, men også foredrag og koncerter. Gennem eksempler på både klaver, cd og grammofon belystes dette alsidige menneske. Der blev ikke lagt fingre i mellem vedr. klare budskaber undervejs. Tak til lektor og komponist Lise Warburg for et imponerende foredrag, der blev de 60 fremmødte gæster til del.

Stipendiatophold i Bayreuth

Mandag den 3. august – lørdag den 8. august 2015

Selskabets stipendiat for 2015, basbarytonen Jakob Vad, deltog i stipendiatopholdet i Bayreuth og overværede bl.a. Lohengrin, Siegfried og Tristan und Isolde. Han var meget begejstret opholdet og har både undervejs og efter sin hjemkomst takket selskabet flere gange for opholdet.

Jakob Vad har i øjeblikket travlt i Hamborg, hvorfor vi tidligst forventer stipendiatkoncert i løbet af foråret/efteråret 2016.

Kasper Holten, Anne Fugl, Peter Wang og Stig Jarl i paneldiskussion

Onsdag den 7. oktober 2015:

Emnet for aftenens debat var: Regiteater og iscenesættelser af operaer. Deltagere i debatten var instruktør Anne Fugl, instruktør Kasper Holten, lektor Stig Jarl og docent Peter Wang. Trods flytning af dato mødte 100 tilhørere op til dette spændende arran-gement, hvor Haandværker-foreningens Musikklub lagde hus til i Laugshuset.

Allerede fra begyndelsen emmede salen af entusiasme. Med Søren Mark Olesen som præsentator og undertegnede med stopuret indledte paneldeltagerne debatten med hver sit 5 minutters indlæg som svar på det fælles spørgsmål 1: ”Hvad er regiteater, og hvad er dets berettigelse”. Allerede her var forskellig tilgang og indstilling tydelig. Alle deltagere præsenterede gode argumenter for deres respektive holdninger i både indlæg og den efterfølgende debat.

Også ved spørgsmål 2 fik hver deltager 5 min. til sin rådighed. Spørgsmål 2 lød: ”Beskriv for os sandheden om, hvordan man instruktionsmæssigt og scenografisk både imødekommer komponistens krav og tilskuernes forventning – set i takt med tidens gang og samfundets udvikling”. Stærke, gennemarbejdede og klare argumenter blev præsenteret af deltagerne hver i sær. Storartet at overvære stofkyndiges meninger brydes. Efter pausen besvarede panelet indsamlede publikumsspørgsmål. Summa summarum – en fuldkommen vellykket aften, hvor forsamlingen var tændt til sidste minut. Stor tak til deltagerne.

22 Apr, 2018