Wagner_Selskabet_1_linje.png

Foredrag ved Finn Schumacker

finn schumacker

Tirsdag den 2. februar 2016: 

Musikchef for Odense Symfoniorkester Finn Schmumacker vil denne aften fortælle om Ring-projektet i Odense. Foredragsholderen kommer ind på Odenses transformation, som gør det muligt at realisere projektet.

Hertil vil Finn Schumacker berette om sine otte år som medlem af Bayerisches Staatsorchester ved Bayerische Staats-oper, der som bekendt uropførte Rhinguldet og Valkyrien. Særligt Wagner-forestillingerne under ledelse af daværende GMD Wolfgang Sawallisch var en af husets grund-piller – af mange gode grunde.

Foredraget finder sted i Odd Fellow Palæet, Bredgade 28, København, kl. 19:30 – 22:30.

Tilmelding til Lis Paulin senest fredag den 29. januar 2016.

Foredrag ved Anders V. Munch

anders v munch

Onsdag den 25. november 2015:

Prof., dr. phil. Anders V. Munch, Syddansk Universitet, taler over emnet: Hvordan Wagners tanker om Gesamt-Kunstwerk’et fik betydning for de moderne kunstformer. Foredragsholderen har bl.a. udgivet bogen ”Fra Bayreuth til Bauhaus. Gesamt-Kunstwerk’et og de moderne kunstformer”.

Foredraget finder sted i Odd Fellow Palæet, Bredgade 28, København, kl. 19:30 – 22:30.

Tilmelding til Lis Paulin senest mandag den 23. november 2015.

Ordinær generalforsamling

Onsdag den 22. april 2015:


Resultatet af den ordinære generalforsamling blev genvalg af de på valg værende kandidater. Således blev Finn Elkjær genvalgt som formand, og Lis Paulin og Søren Mark Olesen genvalgt til bestyrelsen. Ligeledes blev Finn Hegner genvalgt som revisor og Bjarne Olsen som revisorsuppleant. Hele referatet fra generalforsamlingen er vedlagt denne udsendelse. Formandens beretning, samt regnskab og budget er tidl. udsendt. Efter generalforsamlingen sås minderige optagelser fra jubilæumsfesten i oktober 2014 tilvejebragt af selskabets medlem Ole Irgens. De 30 deltagere nød herefter et velfortjent glas.

Her kan du se referatet af generalforsamlingen

22 Apr, 2018